Predstavenie spoločnosti Flexira

Lysá Hora, dům vytápěný technologiou Flexira

Budujeme systémy vykurovania, ktoré zvyšujú využiteľnosť obnoviteľných zdrojov

Energetická sebestačnosť pre nás znamená úplnú nezávislosť od rozvodnej siete pri zachovaní komfortu bývania. To znamená, že zaistíme energeticky najnáročnejšie potreby – ohrev vody a následne vykurovanie. Preto sme navrhli unikátnu stavebnicu, ktorá umožňuje okamžité efektívne využitie tepla na vykurovanie domu aj ohrev vody súčasne a následné uloženie nevyužitého tepla. Vďaka nej je možné napríklad využívať ako jediný zdroj vykurovania krb, a to bez nutnosti častého prikladania a bez čakania na teplú vodu.

Predstaveni portret

Komfort bývania najviac ovplyvňuje teplo a dostatok teplej vody

Človek neprežije dlhšie ako 3 minúty bez kyslíka, 30 minút v chlade, 3 dni bez vody a 30 dní bez jedla. Teplo je druhá najzákladnejšia ľudská potreba

Spája nás osobná skúsenosť s nedostatkom teplej vody a nefunkčným vykurovaním. Overili sme si, že za daných podmienok nie je možné spokojne bývať, hoci by budova ako taká aj jej vybavenie boli akokoľvek dobré. Funkčné a nezávislé vykurovanie a ohrev vody sú pre nás odvtedy na prvom mieste. Obnoviteľné zdroje dosiaľ nebolo možné komfortne používať ako hlavné. Rozhodli sme sa to zmeniť.

Petr Pokorný, majiteľ a konateľ
Lubor Chytil, výkonný riaditeľ

2016
Predstaveni 2016
Správny hospodár uloží nespotrebovanú energiu na horšie časy

Vďaka novému patentovanému vynálezu na prečerpávanie sa teplo z krbu najskôr využije na teplovodné vykurovanie a ohrev vody a prebytočná energia z dohorievajúceho paliva sa uloží do rekuperačnej nádrže na neskoršie využitie.

2015

Vystupujeme pod novou značkou Flexira.

Od roku 2016 vrátane názvu spoločnosti Flexira s. r. o.

2013
Predstaveni 2013
Technológia zvýšenia využiteľnosti obnoviteľných zdrojov tepla

Teplo z krbu sa prevedie ihneď bez čakania do sprchy a súčasne do podlahového vykurovania. To umožňuje celkom nový princíp distribúcie tepla. Po prvých inštaláciách v reálnych podmienkach začína vývoj stavebnice vykurovania, založenej na tejto technológii.

2012
Predstaveni 2012
Zameranie na techniku budov

Od AZ-Pokorny s. r. o. sa odštepuje divízia AZ-Pokorny Trade s. r. o. (neskôr Flexira s. r. o.) so zameraním na vývoj a výrobu vlastných produktov pre techniku budov. Spoločnosť získava patenty na unikátny systém zásobovania teplom. Vývoj pre potreby priemyselných zákazníkov a ostatných priemyselných odvetví zostáva v AZ-Pokorny s. r. o.

2010
Predstaveni 2010
Extrémne výkonné výmenníky s patentovaným uložením a ďalšie inovácie tepelnej techniky

Navrhujeme inovatívne riešenia, ako napríklad výkonné výmenníky tepla s patentovaným uložením alebo zmiešavacie uzly. Radíme sa medzi najväčších výrobcov výmenníkov v Európe.

2006
Predstaveni 2006 2
Najbezpečnejšia plynová hadica na trhu

Vybudovanie výroby antikorového vlnovca s technologickým zázemím dalo vzniknúť unikátnej hadici s otočnou koncovkou. Ako jediná na trhu spĺňa požiadavky na požiarnu odolnosť. Táto patentovaná koncovka chráni antikorový vlnovec hadice pred poškodením krútením pri inštalácii. Stáva sa tak najbezpečnejšou plynovou hadicou.

2006
Predstaveni 2006
Spustenie výroby antikorového vlnovca vo výrobnom závode Čermákovice
1998
Predstaveni 1998
Jedinečný spôsob spájania rúrok z antikorového vlnovca

Ako prví na európskom trhu prichádzame so systémom ručného lisovania na vytváranie bezpečných spojov. Je založený na zakončení rúrky tesniacou plochou pomocou lisu vlastnej konštrukcie.

1996
Predstaveni 1996
Partnerstvo s Klausom Zimmermannom otvára cestu k technológiám

Petr Pokorný zakladá AZ-Pokorny, s. r. o. s nemeckým partnerom Klausom Zimmermannom (AZ Industriebedarfs GmbH). Prístup k nemeckým technológiám výroby antikorového vlnovca je dôležitý krok k naplňovaniu vízie dokonalých a bezpečných prípojov využiteľných v najrôznejších priemyselných odboroch.

1993
Predstaveni 1993
Petr Pokorný prináša Čechoslovákom modernú plynovú hadicu

Dosiaľ museli plynári používať čierne neohybné hadice pôvodne určené na hydraulickú kvapalinu. Modernú bielu ohybnú hadicu s bezpečnou dvojplášťovou konštrukciou prijali inštalatéri s vďačnosťou. Predáva sa na celom území prostredníctvom distribučnej siete veľkoobchodov.

1979

Klaus Zimmermann zakladá spoločnosť AZ Industriebedarfs GmbH