Kontakty

Flexira s.r.o.
671 73 Čermákovice 20
Česká republika
IČ: 24274089, DIČ: CZ24274089

Registrácia: obchodný register Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 97136. Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti Flexira s.r.o. tu bude vyvesená po dobu 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Všetky všeobecné informácie a záujem o spoluprácu
info@flexira.eu
Spracovanie objednávok od distribútorov
objednavka@flexira.eu
spracovanie reklamácií
reklamace@flexira.eu
Kontaktný telefón pre distribútorov
+420 515 300 111
+420 778 760 760
Az pokorny cermakovice